UAB „ENERGUS GROUP“ e.komercijos modelio diegimas

UAB „Energus Group“ įgyvendina projektą „UAB „ENERGUS GROUP“ e.komercijos modelio diegimas“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0430 pagal veiksmų programos priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860.

UAB „Energus Group“ viena sparčiausiai augančių įmonių grupė Lietuvos energetikos ir informatikos sektoriuje bei viena didžiausių inžinerinių sistemų (elektrotechnikos, silpnų srovių, procesų valdymo ir automatizavimo) rangos įmonių grupė Lietuvoje, kurią vienija bendra vizija – kurti inovatyvesnį, tvaresnį ir patikimesnį rytojų.

UAB „Energus Group“ siekia kurti inovatyvias idėjas bei kokybiškus produktus ir taip prisidėti prie ateities energetikos strategijos kūrimo ir įgyvendinimo.

Šis projektas inicijuojamas siekiant sukurti ir įdiegti originalius ir inovatyvius klientų savitarnos sprendimus el. paslaugų užsakymo platformoje.

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Įgyvendinusi šį projektą ir įdiegusi naują inovatyvią paslaugos užsakymo savitarną, UAB „Energus Group“ pilnai patenkins vartotojų poreikius, sustiprins savo pozicijas rinkoje, įgys konkurencinį pranašumą, dėl ko padidins rinkos dalį, pardavimų apimtis ir pelną. Ši inovacija suteiks klientams didesnį patogumą lengviau, lanksčiau, greičiau ir efektyviau užsakyti siūlomas paslaugas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendras projekto biudžetas – 66 650,00 eurų.

Projekto įgyvendinimui skirtas 49 987,50 eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Numatoma projekto trukmė – 12 mėnesių.

 

UAB „Energus Group“ įgyvendina projektą

„Interneto daiktų ir inžinerinių sistemų energijos valdymo ir stebėjimo platforma paremta blokų grandinių ir savaiminio apsimokymo technologijomis“

Projekto vykdytojas UAB „Energus Group“ – viena sparčiausiai augančių įmonių Lietuvos energetikos ir informatikos sektoriuje. UAB „Energus Group“ siekia kurti inovatyvias idėjas bei kokybiškus produktus ir taip prisidėti prie ateities energetikos strategijos kūrimo ir įgyvendinimo.

Pagrindinis projekto tikslas- sukurti efektyvią interneto daiktų ir inžinerinių sistemų energijos valdymo ir stebėjimo platforma paremta blokų grandinių ir savaiminio apsimokymo technologijomis, kuri pagal interaktyviai kaupiamus, analizuojamus stebėsenos duomenis turi užtikrinti energetinį efektyvumą, ekonominį ir gyvavimo ciklo racionalumą, aplinkosaugos ir komforto priimtinumą esamiems ir naujiems galutiniams vartotojams, duomenų integralumą ir kibernetinį saugumą, informacijos susijusios su efektyviu inžinerinių sistemų ar interneto daiktų valdymu ir naudojimu sklaidą, padidinti ekonominį interneto daiktų potencialą, atsinaujinančių energijos šaltinių generuojamos energijos efektyvų panaudojimą.

Projekto partneris- UAB „SUPER HOW“, kuris prisidės prie projekto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros.

UAB „Energus Group“ projektas  įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“, projekto numeris  01.2.1-LVPA-K-856-01-0199.

Bendra projekto vertė- 1 795 596,60 Eur.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 1 231 769,09 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėnesiai.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete  https://www.energusgroup.lt/.

 

UAB „Energus“ įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Pastatų inžinerinių sistemų energetinių sąnaudų monitoringo, prognozavimo ir priežiūros inovatyvių ekspertinių sistemų kūrimas“

UAB „Energus“ viena sparčiausiai augančių įmonių Lietuvos energetikos sektoriuje. UAB „Energus“ siekia kurti inovatyvias idėjas bei kokybiškus produktus ir taip prisidėti prie ateities energetikos strategijos kūrimo ir įgyvendinimo.  Įmonės pagrindinės veiklos kryptys – energijos taupymo sprendimai, procesų valdymo, automatizavimo, programavimo darbai, elektros instaliacijos montavimo, projektavimo, bei aptarnavimo darbai. Įmonės vizija yra žymus rinkos dalies užėmimas energijos taupymo sprendimų srityje, specialios paskirties produktų nišoje. Bendrovė „Energus“ energijos taupymo sprendimų diegimo lyderė Lietuvoje.

UAB „Energus“ projektas  įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“, projekto numeris J05-LVPA-K-04-0107.

UAB „Energus“ įgyvendinamo projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą, sukuriant pastatų inžinerinių sistemų energetinių sąnaudų monitoringo, prognozavimo ir priežiūros inovatyviais ekspertines sistemas. Šiuo projektu siekiama sukurti tris naujus ir inovatyvius ekspertinius produktus: pastato inžinerinių sistemų priežiūros ir gedimų diagnozavimo ekspertinė sistema, pastato inžinerinių sistemų darnaus veikimo sprendimų paramos sistema (SPS), pastato inžinerinių sistemų veikimo stebėsenos ir projektinių sprendinių lyginamojo vertinimo įrankis.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo  skirta 1 164 050,99 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėnesiai.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete http://energus.eu/.