Energy support

Tai – nuotolinė energetinio efektyvumo priežiūros ir pastatų eksploatacijos paslauga kurią rinkoje ENERGUS GROUP pradėjo teikti pirmieji.
Apjungiant efektyvų pastato inžinerinių sistemų valdymą su pastato monitoringu, gedimų šalinimu ir servisu 24/7.

Energetinis objekto auditas ir optimizacijos planavimas

Atliekame objekto energetinio ūkio auditą. Išanalizavę situaciją, teikime personalizuotas rekomendacijas sprendimams įgalinantiems taupyti energijos sąnaudas. 

Kiekvienam objektui parengiame energetinių sąnaudų optimizacijos planus. Analizei atlikti, naudojame kiekvienai ūkio šakai individualiai pritaikytas metodikas pagal kurias vėliau pateikiame savo rekomendacijas.

Sistemų veikimo tikslinimas

Pasitvirtinus energetinių sąnaudų optimizacijos planą objekte atliekame papildomų įrenginių diegimą ir visų galimų inžinerinių sistemų, skaitiklių pajungimą į stebėsenos (monitoringo) ir valdymo sistemas. 

Rekomendacijas ir planą apjungiame su papildomais įrenginiai ir apjungiame su algoritmais kurie pritaikomi energetinių išteklių valdymui, veiklos optimizavimui, žmogiškųjų veiksnių eliminavimui ir kitiems energijos naudojimo efektyvumą didinantiems sprendimams.

Pastatų priežiūra

Kartu su Energy support nuotoline paslauga tiekiame ir prižiūrimų pastatų aptarnavimo paslaugą, kurios metu reaguojame ir sprendžiame prižiūrimų pastatų klausimus susijusius su energijos suvartojimu. Esant poreikiui atliekame neefektyviai veikiančių įrenginių keitimą/remontą, pateikiame naujų sprendimų, atliekame nuotolinį įrenginių kalibravimą, naujų algortimų diegimą.

TURITE KLAUSIMŲ?


Privalumai

Sprendimų atsiperkamumas       18 – 36 mėnesiai

Objektų priežiūra ir nuotolinis stebėjimas 24/7

Iki 15 % metinis energijos resursų sutaupymas

Energijos taupymo sprendimai visiems sektoriams

Performance standards

Kompetencija – 30 specialistų padeda klientams optimizuoti savo pastatus ir maksimaliai sutaupyti energijos

Operatyvumas 24/7 – Mūsų specialistų reagavimo laikas nuotoliniu būdų – iki 30 min., atvykimas į pastatą per 2-3 val. 

Nauda klientui – Optimizuotas pastatas. Sutaupyta elektros energija iki 15 proc. Unikalūs pastato valdymo algortimai.

Contact us