VERSLO ŽINIOS RAŠO APIE ENERGUS

Energijos taupymo spren­dimų UAB „Energus“, ku­rios kliente tapo Kauno LEZ statoma „Continental“ gamykla, pradėjo kurti dirb­tiniu intelektu valdomas pastatų inžinerinių siste­mų energijos sąnaudų moni­toringo, prognozavimo ir priežiūros sistemas.

Plačiau: https://www.vz.lt/pramone/2019/05/02/suvalde-akropole-projekta-sudomino-continental#ixzz5yeF7FjrM