ISO sertifikatai

Norime pasidžiaugti, kad naujieji 2019 metai prasidėjo bendrovei „Energus“ ypač reikšmingai. Sausio 31 dieną įmonė gavo tris tarptautinius standartus: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir OHSAS 18001:2007. Kompanija „Energus“ nuolat stengiasi gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir užtikrinti, kad įmonė būtų geriau pasirengusi pasinaudoti naujomis galimybėmis vis konkurencingesnėje rinkoje. Todėl buvo skirta daug laiko bei pastangų tobulinant įmonės vadybos sistemą pagal ISO standartų reikalavimus.

Apie standartus:

Populiariausias pasaulyje kokybės standartas ISO 9001 nustato reikalavimus organizacijų kokybės valdymo sistemai. Standartas remiasi aštuoniais kokybės vadybos principais: orientavimusi į vartotoją, lyderyste, darbuotojų įtraukimu, procesiniu požiūriu, sisteminiu požiūriu į vadybą, nuolatiniu gerinimu, faktais pagrįstų sprendimų priėmimu ir abipusiai naudingais santykiais su tiekėjais.

Aiškiai reglamentuotas atitikimas standarto reikalavimams žymiai pagerina darbą su Vakarų Europos kompanijomis, atveria naujas rinkas. Pagrindiniu kokybės sistemos privalumu galima laikyti gamybos ir vadybos neatitikimų mažėjimo tendenciją, nes aiškiai reglamentuojamos broko administravimo procedūros. Todėl klientai gali labiau pasitikėti darbo ir paslaugų kokybe.

Aplinkosaugos vadybos sistemos įdiegimas pagal ISO 14001 standartą padeda sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, minimizuoja įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimo galimybes, gerina įmonės veiklos efektyvumą, identifikuoja naujas įmonės galimybes, didina įmonės patikimumą ir konkurencingumą nacionalinėje ir tarptautinėje rinkoje.

Profesinės saugos ir sveikatos OHSAS 18001 standartas sumažina darbdavio rizikas, tobulina egzistuojančią vadybos sistemą, suteikia užtikrintumo, padidina saugumą.

Tarptautinė sertifikavimo įstaiga „AS Inspecta Latvia“ įvertino „Energus“  vadybos sistemą  ir nustatė, kad „Energus“  valdymo, aplinkosaugos,  profesinės saugos ir sveikatos vadybos sistemos  atitinka vadybos sistemos standartų reikalavimus. Nusprendus įsidiegti  ISO standartus  buvo pagerinta vidinė įmonės tvarka, užtikrintas efektyvesnis valdymas, tiksliau apibrėžti įmonės tikslai, procesai, apibrėžtos darbuotojų pareigybės. „Energus“  įmonė tapo socialiai atsakingesnė rūpindamasi aplinkos apsauga bei gamtinės aplinkos išsaugojimu ateities kartoms. O svarbiausia, kad dabar klientai gali dar labiau pasitikėti „Energus“ darbo kokybe. Įdiegti standartai įpareigoja bendrovę kiekvienais metais formuoti vis naujus tikslus ir uždavinius. Taip siekiama nuolat tobulėti ir išlaikyti šių standartų aktualumą. Idiegę kokybės vadybos sistemą įgauname objektyvų pagrindą būti traktuojami kaip solidus ir patikimas partneris, kuris orientuojasi į ilgalaikių verslo santykių palaikymą.