Uab „Energus“ pristatė savo produkciją ir paslaugas tarptautinėse parodose

2015 m. birželio mėnesį UAB „Energus“ baigė įgyvendinti projektą „UAB “Energus” paslaugų konkurencingumo didinimas“. Jo įgyvendinimo metu dalyvaudama tarptautinėse parodose Azerbaidžane, Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje, Švedijoje, Vokietijoje įmonė sėkmingai pristatė savo produkciją ir paslaugas, kuriomis susidomėjo nemažai potencialių užsienio pirkėjų. Aplankytos parodos:

  • TECH INDUSTRY RIGA, 2014 gruodžio 4-6, Latvija
  • ENERTEC, 2015 sausio 27-29, Vokietija
  • SUSTAINABILITY LIVE, 2015 balandžio 21-23, Jungtinė Karalystė
  • ENERGY HARVESTING AND STORAGE EUROPE, 2015 balandžio 28-29, Vokietija
  • ELFACK, 2015 gegužės 5-8, Švedija
  • CEB STUTTGART (CLEAN ENERGY BUILDING), 2015 gegužės 20-22, Vokietija
  • CASPIAN POWER, 2015 birželio 2-5, Azerbaidžanas

Pagrindinis dalyvavimo parodose tikslas buvo užmegzti ryšius su potencialiais klientai ir partneriais, kurie norėtų išbandyti įmonės siūlomas paslaugas.
Projektas „UAB “Energus” paslaugų konkurencingumo didinimas“ (kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-05-290) buvo dalinai finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. Projekto apimtis 0,07 mln. eurų, iš kurių 0,04 mln. eurų finansavimas buvo skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo.

kuriameLTateiti