“Energus” bendradarbiavimas su baltijos pažangių technologijų institutu

UAB “Energus”, bendradarbiaudama su Baltijos Pažangių Technologijų Institutu įgyvendina mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektą, kurio tikslas – daugiacelių energijos kaupimo įrenginių parametrų matavimo ir valdymo sistemos koncepto sukūrimas.
Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurta bendra sistemos koncepcija ir padėti pamatai pilnavertės sistemos įgyvendinimui, leisiančiam sukurti pramoninių akumuliatorių sistemą, skirtą perteklinei atsinaujinančiai energijai kaupti, galios pikų sulyginimui ir optimaliam dienos-nakties elektros tarifų panaudojimui.
Projektas yra iš dalies finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę “Inočekiai LT”.

kuriameLTateiti